Účetnictví

Každá společnost, snad i ta nejmenší s pouze jedním zaměstnancem, je povina zpracovávat si účetní doklady. Pokud nejste v daném oboru dostatečně zdatní, rádi za vás vedení účetnictví přebereme.

Například účetní doklady můžeme přebírat a předávat elektronicky, osobně u nás nebo v kancelářích klienta. Dle Vašich instrukcí vystavíme Vaše faktury, které budou mít všechny předepsané náležitosti platné jako doklad pro účetnictví, a odešleme je Vašim klientům.

Zastoupíme Vás při komunikaci s úřady

Mimo jiné Vám poskytujeme služby zajišťující komunikaci s úřady, která se týká Vašeho podnikání. Je to například Finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Živnostenský úřad, Český statistický úřad a jiné instituce. Jsme také připraveni zastupovat naše klienty při kontrolách například na Finančním úřadě. S naší pomocí se vedení účetnictví pro vás stane radostí!

Nezařazené