Zásady pro používání písku do filtrace vody v bazénu

Jak často – filtrační procedura se musí provádět v pravidelných intervalech. Ideální je rozmezí šesti až osmi hodin, tedy přibližně třikrát za den. Filtrování vody musí probíhat v průběhu celé koupací sezony, tedy i v době, kdy nejste doma přítomni, pro tyto dny se vyplatí zapojit zařízení do okruhu s manuálními hodinami. Elektronické hodiny se příliš nedoporučují, při výpadku proudu se pak celý cyklus naruší.

písek

Zpětné propíránípísek do filtrace se plní nečistotami a po určité době se jeho kapacita naplní. Proto se provádí tzv. zpětný průplach vodou, kdy zachycený balast mizí v kanalizaci. Tuto proceduru si naplánujte opět v pravidelných intervalech jednou týdně.
Správná zrnitost – ta je pro fungování celého zařízení zásadní. Trh je dnes zásoben celou řadou křemičitých písků, které využívají majitelé bazénů, jezírek, akvárií a dalších umělých nádrží s vodou. Zrnitost těchto materiálů je různá, přičemž pro bazény a vířivky je vhodná pouze v rozmezí 0,5 – 1,2 mm. Větší rozměry oblázků pak nemohou zachytit všechny mechanické nečistoty, řada jich uniká zpět do bazénu a tím se pak zvyšují náklady na bazénovou chemii. Naopak velmi jemná zrnka mohou proniknout tryskami zpět do nádrže a navíc zbytečně přetěžují pohonnou jednotku – čerpadlo. Vyhýbejte se tedy podezřele levným křemičitým pískům mimo rozsah doporučené zrnitosti.

filtrace

Opotřebování zrnek – Proudící tekutina skrze písek způsobuje jeho pomalou erozi. Zrníčka se třením omílají a zmenšují a časem se tím pádem snižuje jejich účinnost. Odborníci doporučují v případě běžného pravidelného využívání bazénu od jara do podzimu vyměnit písek po dvou až třech sezónách. Ceny filtrační náplně jsou však zanedbatelnou položkou ve srovnání s prostředky bazénové chemie a dalšího příslušenství.
Výkon čerpadla – ani ten sebelepší písek vás nespasí, jestliže bude pro celý systém navržen nedostatečný sací výkon. Technologie filtrování vody vyžaduje výpočet a platí zde přímá úměra – čím je bazén větší, tím je výpočet složitější. Někteří zákazníci tuto problematiku zvládnou sami, ale vždy je vhodnější ponechat návrh příslušenství odborníkům, kteří poradí s výběrem čerpadla a zasvětí vás do jeho provozních záležitostí.