Výkopové práce

Před začátkem jakékoliv stavby je potřeba upravit stavební pozemek. Není to jen o srovnání pozemku do roviny, ale hlavně je potřeba připravit veškeré přípojky energií, protože jakmile se zaleje základová deska, pod dům se již žádná těžká technika nedostane. Nejsou-li v základové desce připravené veškeré otvory pro připojení vody, elektřiny, plynu, ale i pro odvod splašků do kanalizace, máte problém, který bude problematické odstranit.

Připravit vše, co má být skryto pod domem, to jsou velice zodpovědné práce, které mohou v budoucnu ovlivnit kvalitu našeho bydlení, neradno je podceňovat.

Můžete si stavět rodinný domek sám, ale to neznamená, že základy pod dům budete kopat ručně krompáčem. Na zemní práce si určitě najmete odbornou firmu, která vám ušetří mnoho sil a starostí. Také veškeré potrubní rozvody by měla provádět odborná firma, protože na rovinu, kolik domů už jste postavili a kolik zkušeností máte?

bagr

Podcenit základy pod stavbu rodinného domu, ale samozřejmě jakéhokoliv domu, to je velký problém, protože jakmile jednou zalejete základovou desku a postavíte na ní dům, každý další zásah do základů bude velice pracný a nákladný.

základy

Ale nejen u nových domů je potřebná kvalitní firma, která se zabývá zemními pracemi. Stačí se projít našimi městy a uvidíte na kolika místech je rozkopaná ulice, chodník, kolik probíhá oprav potrubí, uloženého v zemi. Není jednoduché kopat mezi domy do hloubky, protože potrubní síť je ve městech velice hustá a překopnout potrubí, ve kterém je vedena voda nebo plyn, to by způsobilo vážnou nebezpečnou situaci. Před každým výkopem se sice pečlivě sleduje, kde jednotlivé potrubní trasy vedou, ale stejně někdy k haváriím dochází. Někdy je chyba ve starých mapách, kde není vedení potrubí zakresleno přesně, někdy je to chyba řidiče bagru, který se do mapy špatně podíval.