Tisknout se dá ledacos

Když chtěl někdo z našich prapředků něco trojrozměrného, musel si to z vhodného materiálu uhníst nebo otesat sám vlastníma rukama. A je nasnadě, že když tak někdo činil, nedosahoval nijak světoborných výsledků. A když se na podobné výtvory podíváme dnešníma očima, jde o něco zoufale primitivního.

Ještě před vcelku nemnoha lety to bylo navzdory pokroku pořád ještě docela složité. Lidé už sice dokázali vyrobit něco znatelně dokonalejšího, než dejme tomu Věstonickou venuši, ale pořád to ještě nebylo ono. A navíc šlo o docela pracné činnosti.

3d technologie

A až dnešní doba dosáhla zřejmě té nejvyšší dokonalosti v podobě 3D tisku. Tedy možnosti vytvářet v neobyčejné tiskárně díla naprosto dokonalých tvarů a vlastností.

A protože už se tato technologie stala poměrně rozšířenou, má možnost ji využít leckdo. 3D tisk Zlín poslouží komukoliv, kdo potřebuje zhotovit nějaké ty výtvory související s 3D tiskem, a to bez ohledu na to, zda má jít o něco vyrobené na zakázku nebo o sériový výrobek. S pomocí technologie FFF (FDM), tedy natavování specifické struny termoplastu a následného vytlačení onoho materiálu z trysky a jeho ukládání po tenkých vrstvách na sebe podle předem vytvořeného modelu, jsou zde vytvářena dokonalá díla, a to s pouhým minimem odpadního materiálu.

3d tisk

Klienty této firmy jsou podniky, které potřebují vytvářet prototypy předcházející sériové výrobě, stejně jako ty, které takto chtějí vytvořit přímo hotové výrobky, uspokojí tu ale i ty, kdo chtějí vyrobit propagační materiály, nějaké díly a podobně. Zákazníkům tu vycházejí maximálně vstříc, a to jak co se týká spolupráce, tak i v otázce cen.

A proto je celá řada klientů, kteří se sem rádi vracejí, kdykoliv potřebují zhotovit touto technologií cokoliv, co se touto jenom dá zhotovit. A že jde o skutečně velké množství různých alternativ jejího využití! Jak můžete zjistit i vy sami.