Starobní důchody a vše o nich

Starobní důchody rozhodně nejsou žádnou zaběhnutou stálicí, ale poměrně moderní vymožeností, o které se téměř dennodenně diskutuje nejenom v televizi či jiných mediích, ale i mezi lidmi. Na důchod si ze svého sociálního pojištění de facto šetříme celý svůj produktivní život, kdy ve stáří je nám z důchodového systému vyplácena částka, která odpovídá naším celoživotním ekonomickým poměrům (tj. chirurg nebude mít stejný důchod jako zedník).

Historie
Světlo světa spatřil první důchodový systém ž v roce 1889 v tehdejším Německu díky Otto von Bismarckovi. V České republice je historie o dost kratší, protože první důchodový systém vznikl až v roce 1924, kdy tehdy hranice odchodu do důchodu byla vyšší než střední délka života. Důchodový systém, podobný tomu, kterého ho známe dnes, je až od roku 1948.

Průzkumy hovoří jasně

Dle průzkumů, které proběhly v letošním roce, zastává více než polovina dotázaných názor, že o starobní důchody a veškerou organizaci s tím spojenou by se měl starat stát. Pouze desetina dotázaných si myslí, že by se finanční zajištění do stáří měl zajistit každý individuálně. Asi jedna třetina by viděla jako ideální cestu něco mezi těmito dvěma jasně vyhraněnými názory.

Od ledna by mělo být “lépe“

V lednu 2017 dojde k navýšení výměry starobních důchodů, bohužel o dost symbolickou částku 110 korun (což je 2,2% výměra důchodů). Důchodce s průměrným důchodem 11141 korun bude mít od ledna o 199 korun více. Částku navýšení se dozvědí všichni důchodci pomocí písemného oznámení, které bude v průběhu ledna rozesláno.

Jak jsme na tom v porovnání se zbytkem Evropy

V České republice důchodci (což je přes 2 miliony obyvatel) pobírají nejčastěji (přes půl milionu z nich) částku mezi 11000 až 13000 korun měsíčně. V Evropě to rozhodně patří k těm nižším částkám, ale na druhou stranu je důležité si uvědomit, že v každé zemi jsou životní náklady zcela odlišné, takže to, že průměrný německý důchodce pobírá až 4x větší částku než český důchodce vůbec nic neznamená, protože náklady na život v Německu jsou někde zcela jinde.

Kdy mohu odejít do důchodu?

Důchodcovský věk se v České republice liší podle roku narození (v současnosti se průměrný věk odchodu do důchodu zvyšuje každým rokem), pohlaví a u žen podle počtu vychovaných dětí (čím více dětí, tím dříve se do důchodu odchází). Přímo Váš individuální věk si můžete snadno spočítat na internetu pomocí online kalkulačky.