Jak vznikla americká hypotéka a proč je o ní mezi lidmi zájem

V 30. letech minulého století byla situace s bydlením ve Spojených státech velmi dramatická. Lidé si mohli vypůjčit maximálně necelou polovinu celkové hodnoty nemovitosti, a navíc byly docela běžně na trhu tzv. balónové půjčky. To byl neúnosný projekt, který diktoval doslova zběsilé podmínky dlužníkům. Ti museli určitou dobu pravidelně splácet dlužnou částku a poté pak museli povinně doplatit zbytek dluhu ve formě jednorázové konečné splátky. Běžně se ovšem stávalo, že na doplacení neměli dostatek prostředků (nebylo možné je našetřit, když museli navíc pravidelně splácet), a tak přicházeli o střechu nad hlavou. Tato situace nakonec vedla k tomu, že trh s úvěry se prakticky zastavil a lidé raději bydleli v nájmu.
vícegenerační dům.jpg
Tomu ovšem učinila přítrž organizace FHA (Federal Housing Administration), která navýšila maximální hranici úvěru, ukončila balónové splátky a prodloužila dobu splácení na desítky let. Výsledky tohoto rozhodnutí se již po několika letech projevily v narůstající ekonomice a především začali lidé bydlet ve svém. V té době to bylo ovšem sotva 9 procent lidí v USA.
knihovna v ložnici.jpg
V Americe se neříká „nebankovní americká hypotéka“, ale „home equity loan“, tedy volně přeloženo, něco jako férový domácí úvěr. Zatímco již v 70. letech byl tento produkt běžně dostupným v kapitalistických zemích, k nám se dostal až v roce 1992. A teprve v roce 2004 bylo zákonnou formou uznáno (zákon 190/2004 Sb.), že klient nemusí udávat způsob využití úvěru.
zelená stěna u krbu.jpg

Proč si lidé volí americkou hypotéku

· Je možné ji jednorázově doplatit, aniž byste museli doplácet ušlé úroky. Výhodné je to např. v případě, že máte nemovitost, kterou chcete prodat, nebo pronajmout, a rádi byste zakoupili něco jiného, na krásném místě, co byste si nechtěli nechat ujít. Vyřešíte to americkou hypotékou, několik měsíců, nebo let ji splácíte, mezitím váš druhý objekt prodáte, nebo pronajmete, a pokud chcete, jednorázově doplatíte zbývající dlužnou částku.
· Doba splácení se dá protáhnout až na 20 let, pouze s věkovým omezením nastaveným tak, že vaše poslední splátka musí přijít v důchodovém věku na hranici zpravidla 74 let.
· Od úvěrové smlouvy lze odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez poplatků. Výhodné je to v tom, že ji můžete konzultovat s nezávislým finančním odborníkem, nebo s právníkem.
· Jednou ze zásadních výhod je její bezúčelovost. Nikoho skutečně nezajímá, na co peníze potřebujete – můžete rekonstruovat, stavět, a vzápětí pronajímat. A v dnešní době již neplatí, že co není bankovní, je okamžitě lichva. Naopak mnohé nebankovní subjekty dokážou nabídnout lepší podmínky, než bankovní ústavy.