Klima je označením pro podnebí

Ano, toto slovo spadá zejména do oblasti geografie a například děti na základních a středních školách se s ním setkávají zcela běžně. Podnebí je v podstatě určitý souhrn vnějších vlivů, které utvářejí určitou specifickou atmosféru pro konkrétní dané místo na Zemi. Stejně tak lze říci, že klimakterium (jak je také přezdíván menopauze ) obdobím v životě ženy, na jehož podobu má vliv celá řada souvisejících faktorů.

Tak ať jsou Vaše dny vždy bez mráčku

Aby faktory působící na ženu byly co nejvíce pozitivně laděné a nevyznačovaly se negativy, jako jsou emocionální rozlady, nespavost či takzvané „návaly“, je potřeba organismu v přechodu pomoci se se všemi nároky na něj kladenými v klidu vyrovnat. K tomu Vám poslouží například námi nabízený produkt.